Skip to navigation

Mark Moxon's Travel Writing

Photos from Taupo

Orakei Korako
Taupo, New Zealand
The Diamond Geyser at Orakei Korako
Taupo, New Zealand