Skip to navigation


Photos from Taranaki

Lava gorges on the side of Mt Taranaki
Taranaki, New Zealand
Strange lava shapes on Mt Taranaki
Taranaki, New Zealand
Mt Taranaki from Waiaua Gorge
Taranaki, New Zealand
Mt Taranaki
Taranaki, New Zealand
Clouds at the top of Taranaki
Taranaki, New Zealand
The summit of Mt Taranaki from two-thirds of the way up
Taranaki, New Zealand